Trajtoje gruan si nje sherbyese dhe do te jesh burri i sherbyeses, trajtoje gruan si nje mbretereshe dhe ti do te jesh mbreti…

Leave a Comment

%d bloggers like this: