Topi: S'është koha për debat, por për ndërhyrje emergjente

Presidenti deklaron nga Shkodra se është kërkuar ndihmë e shteteve partnere

Leave a Comment

%d bloggers like this: