Të varfërit kursejnë qeverinë

Nuk janë përdorur fondet për shtresat në nevojë

Leave a Comment

%d bloggers like this: