…Të keqen ty moj mendje që s’e njohe veten tënde…

…Të keqen ty moj mendje që s’e njohe veten tënde…

Leave a Comment

%d bloggers like this: