Verifikimi i gjobave online, Sherbim i ri i policise

Tani mund te kontrolloni apo verifikoni gjobat e makines edhe online. Të gjithë pronaret e automjeteve tani mund të verifikojnë apo kontrollojne online të gjitha gjobat rrugore që ai ka kryer gjatë përdorimit të mjetit të tij, ende ...