Verifikimi i gjobave online, Sherbim i ri i policise

Tani mund te kontrolloni apo verifikoni gjobat e makines edhe online. Të gjithë pronaret e automjeteve tani mund të verifikojnë apo kontrollojne online të gjitha gjobat rrugore që ai ka kryer gjatë përdorimit të mjetit të tij, ende të palikujduara....
© 2014 Peqini Online Shiko Lajme Ndeshje Filma Foto Video Shqip 2014 · Subscribe: RSS Twitter · Peqini Online designed by Shqiptari.net