Spanjë, ligje të rrepta anti-duhan

Ndalohet edhe në kafenenë e artistëve në Madrid

Leave a Comment

%d bloggers like this: