Mbillen fidan të rinj të zonën e Syrit të Kaltër me qëllim shtimin e hapsirës së gjelbërt. Ndërkohë që sipas drejtorisë së sherbimit pyjor në Delvinë këtë dimër nuk ka patur raste të shpyllëzimit apo nërtimeve pa leje.

Leave a Reply

© 2014 Peqini Online Shiko Lajme Ndeshje Filma Foto Video Shqip 2014 · Subscribe: RSS Twitter · Peqini Online designed by Shqiptari.net