Sarandë, shtohen hapësirat e blerta në zonën e "Syrit të Kaltër"

Mbillen fidan të rinj të zonën e Syrit të Kaltër me qëllim shtimin e hapsirës së gjelbërt. Ndërkohë që sipas drejtorisë së sherbimit pyjor në Delvinë këtë dimër nuk ka patur raste të shpyllëzimit apo nërtimeve pa leje.

Leave a Comment

%d bloggers like this: