Sado te orvatemi ta cilesojme kte kohe, emertimi me real do ishte: “Koha e anktheve dhe lajthitjeve”

Sado te orvatemi ta cilesojme kete kohe, emertimi me real do te ishte: “Koha e anktheve dhe e lajthitjeve”

Leave a Comment

%d bloggers like this: