Racizëm në Serbi

Parrullë naziste kundër romëve, kërkohet dëbimi

Leave a Comment

%d bloggers like this: