Pse i verbëri nuk e sheh diellin kjo nuk do të thotë se ai nuk ekziston.

Pse i verbëri nuk e sheh diellin kjo nuk do të thotë se ai nuk ekziston.

Leave a Comment

%d bloggers like this: