Pr/ligji për arsimin parauniversitar, debate për simbolet fetare

Gjatë diskutimeve për projektligjin e arsimit parauniversiatar, për të cilin Ministria e Arsimit parashikon qartë që asnjë nxënës nuk duhet të paraqitet në shkollë publike me simbole fetare, ka pasur debate.

Leave a Comment

%d bloggers like this: