Plus, celulari i katërt në dhjetor në treg

Berisha:Kemi 4.4 përdorues të celularit. Plus do të jetë më miri në treg

Leave a Comment

%d bloggers like this: