Piktori Pashk Përvathi dhuron "Vjeshtën 2010' me 33 punime vaji

Ekspozitë personale me peisazhe të natyrës shqiptare nga veriu në jug

Leave a Comment

%d bloggers like this: