Përmbytjet, LRI ngre Shtabin e Vullnetarëve

Kjo strukturë do të koordinojë për çdo veprim ooperacional të nevojshëm

Leave a Comment

%d bloggers like this: