Për të qenë i lumtur nuk mjafton që të gjesh një bashkëshort/e të mirë; edhe vetë duhet të jesh i tillë….

Për të qenë i lumtur nuk mjafton që të gjesh një bashkëshort/e të mirë; edhe vetë duhet të jesh i tillë….

Leave a Comment

%d bloggers like this: