Pensionistë nuk marrin shpërblimin e fundvitit

Pensionistët nuk kanë marrë shpërblimin e fundvitit prej 5 mijë lekësh. Ata shprehen se ndodhen në vështirësi per Vitin e Ri, pasi shpërblimi ishte një ndihmë e madhe, në kushtet kur pensioni mujor është i ulët

Leave a Comment

%d bloggers like this: