Njerëzit mund të kalojnë një oqean pa lagur këmbet, por nuk mund të kalojnë kurrë jetën e tyre pa i lagur sytë

Njerëzit mund të kalojnë një oqean pa lagur këmbet…
por nuk mund të kalojnë kurrë jetën e tyre pa i lagur sytë..

Leave a Comment

%d bloggers like this: