Një zemër që nuk beson në Zot nuk mbetet gjë tjetër, veçse një barrë e rëndë për organizmin.

Një zemër që nuk beson në Zot nuk mbetet gjë tjetër, veçse një barrë e rëndë për organizmin.

Leave a Comment

%d bloggers like this: