Ne gjithmonë vrapojmë pas njerëzve që duam .. por ndonjëherë duhet të ndalojmë për të parë se kush vrapon pas nesh

Ne gjithmonë vrapojmë pas njerëzve që duam .. por ndonjëherë duhet të ndalojmë për të parë se kush vrapon pas nesh

Leave a Comment

%d bloggers like this: