…në fillim duhet të njohësh të vërtetën. Po e dite të vërtetën, mund ta kuptosh të shtrembrën. Por, po e njohe të shtrembrën

‎ në fillim, është shumë e vështirë ta kuptosh të vërtetën….!!!

…në fillim duhet të njohësh të vërtetën. Po e dite të vërtetën, mund ta kuptosh të shtrembrën. Por, po e njohe të shtrembrën

Leave a Comment

%d bloggers like this: