Në botë ka njerëz që kanë para…. dhe njerëz që janë të pasur.

Në botë ka njerëz që kanë para…. dhe njerëz që janë të pasur.

Leave a Comment

%d bloggers like this: