Ndonjëherë mjafton një moment për t’harruar një jetë të tërë, por ka raste qe s’mjafton një jetë e tërë për t’harruar një moment

Ndonjëherë mjafton një moment për t’harruar një jetë të tërë, por ka raste qe s’mjafton një jetë e tërë për t’harruar një moment

Leave a Comment

%d bloggers like this: