Miqësia është shumë më shumë se një fjalë e thjeshtë, mund të tentosh ta përshkruash, por vetëm koha do ti japë kuptimin e drejtë…

Miqësia është shumë më shumë se një fjalë e thjeshtë, mund të tentosh ta përshkruash, por vetëm koha do ti japë kuptimin e drejtë…

Leave a Comment

%d bloggers like this: