Me të vërtetë nuk vendoset butësia në diçka e ajo vetëm se e zbukuron atë, dhe nuk hiqet ajo nga diçka, përveç se e shëmton atë

Me të vërtetë nuk vendoset butësia në diçka e ajo vetëm se e zbukuron atë, dhe nuk hiqet ajo nga diçka, përveç se e shëmton atë. (Profeti Muhamed)

Leave a Comment

%d bloggers like this: