Kryeministri: Përmbytjet, qeveria zotëron projektet për ndërhyrje tërësore

“Mbi bazën e tyre, kompani serioze kanë nisur ndërtimin dhe rindërtimin e argjinaturave”

Leave a Comment

%d bloggers like this: