Kosovë, peticion kundër Dick Marty

Qytetarët firmosin inciativën e OVL-së

Leave a Comment

%d bloggers like this: