Këmisha lë të jetë e arnuar, Mjafton zemra të jetë e gëzuar

Leave a Comment

%d bloggers like this: