Kategoria e pare 2012-2013 kalendari

Kalendari Kategoria e pare 2012-2013

Kalendari i kategorise se pare shqiptare sezoni 2012-2013. Ndeshjet e kategorise se pare te kampionatit shqiptare te futbollit per soezonin e ri 2012 / 2013 jane keto me poshte.

 

JAVA   1
QytetiVendasUdhëtuesData
LushnjeLUSHNJABESLIDHJA01.09.2012
VelipojaADAPARTIZANI01.09.2012
SarandeBUTRINTIKAMZA01.09.2012
ElbasanELBASANINAFTETARI01.09.2012
PukeTERBUNIHIMARA01.09.2012
BurrelBURRELIGRAMSHI01.09.2012
TiraneDINAMOADRIATIKU01.09.2012
Fushë KrujëILIRIAPOGRADECI01.09.2012
JAVA   2
QytetiVendasUdhëtuesData
LezheBESLIDHJAPOGRADECI08.09.2012
MamurrasADRIATIKUILIRIA08.09.2012
GramshGRAMSHIDINAMO08.09.2012
HimareHIMARABURRELI08.09.2012
KucoveNAFTETARITERBUNI08.09.2012
KamezKAMZAELBASANI08.09.2012
TiranëPARTIZANIBUTRINTI08.09.2012
LushnjeLUSHNJAADA08.09.2012
JAVA   3
QytetiVendasUdhëtuesData
VelipojaADABESLIDHJA15.09.2012
SarandeBUTRINTILUSHNJA15.09.2012
ElbasanELBASANIPARTIZANI15.09.2012
PukeTERBUNIKAMZA15.09.2012
BurrelBURRELINAFTETARI15.09.2012
TiraneDINAMOHIMARA15.09.2012
Fushë KrujëILIRIAGRAMSHI15.09.2012
PogradecPOGRADECIADRIATIKU15.09.2012
JAVA   4
QytetiVendasUdhëtuesData
LezheBESLIDHJAADRIATIKU22.09.2012
GramshGRAMSHIPOGRADECI22.09.2012
HimareHIMARAILIRIA22.09.2012
KucoveNAFTETARIDINAMO22.09.2012
KamezKAMZABURRELI22.09.2012
TIRANEPARTIZANITERBUNI22.09.2012
LushnjeLUSHNJAELBASANI22.09.2012
VelipojaADABUTRINTI22.09.2012
JAVA   5
QytetiVendasUdhëtuesData

 

SarandeBUTRINTIBESLIDHJA29.09.2012
ElbasanELBASANIADA29.09.2012
PukeTERBUNILUSHNJA29.09.2012
BurrelBURRELIPARTIZANI29.09.2012
TiraneDINAMOKAMZA29.09.2012
Fushë KrujëILIRIANAFTETARI29.09.2012
PogradecPOGRADECIHIMARA29.09.2012
MamurrasADRIATIKUGRAMSHI29.09.2012
JAVA   6
QytetiVendasUdhëtuesData
LezheBESLIDHJAGRAMSHI06.10.2012
HimareHIMARAADRIATIKU06.10.2012
KucoveNAFTETARIPOGRADECI06.10.2012
KamezKAMZAILIRIA06.10.2012
TiranëPARTIZANIDINAMO06.10.2012
LushnjeLUSHNJABURRELI06.10.2012
VelipojaADATERBUNI06.10.2012
SarandeBUTRINTIELBASANI06.10.2012
JAVA   7
QytetiVendasUdhëtuesData
ElbasanELBASANIBESLIDHJA13.10.2012
PukeTERBUNIBUTRINTI13.10.2012
BurrelBURRELIADA13.10.2012
TiraneDINAMOLUSHNJA13.10.2012
Fushë KrujëILIRIAPARTIZANI13.10.2012
PogradecPOGRADECIKAMZA13.10.2012
MamurrasADRIATIKUNAFTETARI13.10.2012
GramshGRAMSHIHIMARA13.10.2012
JAVA   8
QytetiVendasUdhëtuesData
LezheBESLIDHJAHIMARA20.10.2012
KucoveNAFTETARIGRAMSHI20.10.2012
KamezKAMZAADRIATIKU20.10.2012
TiranëPARTIZANIPOGRADECI20.10.2012
LushnjeLUSHNJAILIRIA20.10.2012
VelipojaADADINAMO20.10.2012
SarandeBUTRINTIBURRELI20.10.2012
ElbasanELBASANITERBUNI20.10.2012
JAVA   9
QytetiVendasUdhëtuesData
PukeTERBUNIBESLIDHJA27.10.2012
BurrelBURRELIELBASANI27.10.2012
TiraneDINAMOBUTRINTI27.10.2012
Fushë KrujëILIRIAADA27.10.2012
PogradecPOGRADECILUSHNJA27.10.2012
MamurrasADRIATIKUPARTIZANI27.10.2012
GramshGRAMSHIKAMZA27.10.2012
HimareHIMARANAFTETARI27.10.2012
JAVA   10
QytetiVendasUdhëtuesData
LezheBESLIDHJANAFTETARI03.11.2012
KamezKAMZAHIMARA03.11.2012
TiranëPARTIZANIGRAMSHI03.11.2012
LushnjeLUSHNJAADRIATIKU03.11.2012
VelipojaADAPOGRADECI03.11.2012
SarandeBUTRINTIILIRIA03.11.2012
ElbasanELBASANIDINAMO03.11.2012
PukeTERBUNIBURRELI03.11.2012
JAVA   11
QytetiVendasUdhëtuesData
BurrelBURRELIBESLIDHJA10.11.2012
TiraneDINAMOTERBUNI10.11.2012
Fushë KrujëILIRIAELBASANI10.11.2012
PogradecPOGRADECIBUTRINTI10.11.2012
MamurrasADRIATIKUADA10.11.2012
GramshGRAMSHILUSHNJA10.11.2012
HimareHIMARAPARTIZANI10.11.2012
KucoveNAFTETARIKAMZA10.11.2012
JAVA   12
QytetiVendasUdhëtuesData
LezheBESLIDHJAKAMZA17.11.2012
TiranëPARTIZANINAFTETARI17.11.2012
LushnjeLUSHNJAHIMARA17.11.2012
VelipojaADAGRAMSHI17.11.2012
SarandeBUTRINTIADRIATIKU17.11.2012
ElbasanELBASANIPOGRADECI17.11.2012
PukeTERBUNIILIRIA17.11.2012
BurrelBURRELIDINAMO17.11.2012
JAVA   13
QytetiVendasUdhëtuesData
TiraneDINAMOBESLIDHJA24.11.2012
Fushë KrujëILIRIABURRELI24.11.2012
PogradecPOGRADECITERBUNI24.11.2012
MamurrasADRIATIKUELBASANI24.11.2012
GramshGRAMSHIBUTRINTI24.11.2012
HimareHIMARAADA24.11.2012
KucoveNAFTETARILUSHNJA24.11.2012
KamezKAMZAPARTIZANI24.11.2012
JAVA   14
QytetiVendasUdhëtuesData
LezheBESLIDHJAPARTIZANI01.12.2012
LushnjeLUSHNJAKAMZA01.12.2012
VelipojaADANAFTETARI01.12.2012
SarandeBUTRINTIHIMARA01.12.2012
ElbasanELBASANIGRAMSHI01.12.2012
PukeTERBUNIADRIATIKU01.12.2012
BurrelBURRELIPOGRADECI01.12.2012
TiraneDINAMOILIRIA01.12.2012
JAVA   15
QytetiVendasUdhëtuesData
Fushë KrujëILIRIABESLIDHJA08.12.2012
PogradecPOGRADECIDINAMO08.12.2012
MamurrasADRIATIKUBURRELI08.12.2012
GramshGRAMSHITERBUNI08.12.2012
HimareHIMARAELBASANI08.12.2012
KucoveNAFTETARIBUTRINTI08.12.2012
KamezKAMZAADA08.12.2012
TiranëPARTIZANILUSHNJA08.12.2012
JAVA   16
QytetiVendasUdhëtuesData
LezheBESLIDHJALUSHNJA09.02.2013
TiranëPARTIZANIADA09.02.2013
KamezKAMZABUTRINTI09.02.2013
KucoveNAFTETARIELBASANI09.02.2013
HimareHIMARATERBUNI09.02.2013
GramshGRAMSHIBURRELI09.02.2013
MamurrasADRIATIKUDINAMO09.02.2013
PogradecPOGRADECIILIRIA09.02.2013
JAVA   17
QytetiVendasUdhëtuesData
PogradecPOGRADECIBESLIDHJA15.02.2013
Fushë KrujëILIRIAADRIATIKU15.02.2013
TiraneDINAMOGRAMSHI15.02.2013
BurrelBURRELIHIMARA15.02.2013
PukeTERBUNINAFTETARI15.02.2013
ElbasanELBASANIKAMZA15.02.2013
SarandeBUTRINTIPARTIZANI15.02.2013
VelipojaADALUSHNJA15.02.2013
JAVA   18
QytetiVendasUdhëtuesData
LezheBESLIDHJAADA23.02.2013
LushnjeLUSHNJABUTRINTI23.02.2013
TiranëPARTIZANIELBASANI23.02.2013
KamezKAMZATERBUNI23.02.2013
KucoveNAFTETARIBURRELI23.02.2013
HimareHIMARADINAMO23.02.2013
GramshGRAMSHIILIRIA23.02.2013
MamurrasADRIATIKUPOGRADECI23.02.2013
JAVA   19
QytetiVendasUdhëtuesData
MamurrasADRIATIKUBESLIDHJA02.03.2013
PogradecPOGRADECIGRAMSHI02.03.2013
Fushë KrujëILIRIAHIMARA02.03.2013
TiraneDINAMONAFTETARI02.03.2013
BurrelBURRELIKAMZA02.03.2013
PukeTERBUNIPARTIZANI02.03.2013
ElbasanELBASANILUSHNJA02.03.2013
SarandeBUTRINTIADA02.03.2013
JAVA   20
QytetiVendasUdhëtuesData
LezheBESLIDHJABUTRINTI09.03.2013
VelipojaADAELBASANI09.03.2013
LushnjeLUSHNJATERBUNI09.03.2013
TiranëPARTIZANIBURRELI09.03.2013
KamezKAMZADINAMO09.03.2013
KucoveNAFTETARIILIRIA09.03.2013
HimareHIMARAPOGRADECI09.03.2013
GramshGRAMSHIADRIATIKU09.03.2013
JAVA   21
QytetiVendasUdhëtuesData
GramshGRAMSHIBESLIDHJA16.03.2013
MamurrasADRIATIKUHIMARA16.03.2013
PogradecPOGRADECINAFTETARI16.03.2013
Fushë KrujëILIRIAKAMZA16.03.2013
TiraneDINAMOPARTIZANI16.03.2013
BurrelBURRELILUSHNJA16.03.2013
PukeTERBUNIADA16.03.2013
ElbasanELBASANIBUTRINTI16.03.2013
JAVA   22
QytetiVendasUdhëtuesData
LezheBESLIDHJAELBASANI24.03.2013
SarandeBUTRINTITERBUNI24.03.2013
VelipojaADABURRELI24.03.2013
LushnjeLUSHNJADINAMO24.03.2013
TiranëPARTIZANIILIRIA24.03.2013
KamezKAMZAPOGRADECI24.03.2013
KucoveNAFTETARIADRIATIKU24.03.2013
HimareHIMARAGRAMSHI24.03.2013
JAVA   23
QytetiVendasUdhëtuesData
HimareHIMARABESLIDHJA30.03.2013
GramshGRAMSHINAFTETARI30.03.2013
MamurrasADRIATIKUKAMZA30.03.2013
PogradecPOGRADECIPARTIZANI30.03.2013
Fushë KrujëILIRIALUSHNJA30.03.2013
TiraneDINAMOADA30.03.2013
BurrelBURRELIBUTRINTI30.03.2013
PukeTERBUNIELBASANI30.03.2013
JAVA   24
QytetiVendasUdhëtuesData
LezheBESLIDHJATERBUNI06.04.2013
ElbasanELBASANIBURRELI06.04.2013
SarandeBUTRINTIDINAMO06.04.2013
VelipojaADAILIRIA06.04.2013
LushnjeLUSHNJAPOGRADECI06.04.2013
TiranëPARTIZANIADRIATIKU06.04.2013
KamezKAMZAGRAMSHI06.04.2013
KucoveNAFTETARIHIMARA06.04.2013
JAVA   25
QytetiVendasUdhëtuesData
KucoveNAFTETARIBESLIDHJA10.04.2013
HimareHIMARAKAMZA10.04.2013
GramshGRAMSHIPARTIZANI10.04.2013
MamurrasADRIATIKULUSHNJA10.04.2013
PogradecPOGRADECIADA10.04.2013
Fushë KrujëILIRIABUTRINTI10.04.2013
TiraneDINAMOELBASANI10.04.2013
BurrelBURRELITERBUNI10.04.2013
JAVA   26
QytetiVendasUdhëtuesData
LezheBESLIDHJABURRELI13.04.2013
PukeTERBUNIDINAMO13.04.2013
ElbasanELBASANIILIRIA13.04.2013
SarandeBUTRINTIPOGRADECI13.04.2013
VelipojaADAADRIATIKU13.04.2013
LushnjeLUSHNJAGRAMSHI13.04.2013
TiranëPARTIZANIHIMARA13.04.2013
KamezKAMZANAFTETARI13.04.2013
JAVA   27
QytetiVendasUdhëtuesData
KamezKAMZABESLIDHJA20.04.2013
KucoveNAFTETARIPARTIZANI20.04.2013
HimareHIMARALUSHNJA20.04.2013
GramshGRAMSHIADA20.04.2013
MamurrasADRIATIKUBUTRINTI20.04.2013
PogradecPOGRADECIELBASANI20.04.2013
Fushë KrujëILIRIATERBUNI20.04.2013
TiraneDINAMOBURRELI20.04.2013
JAVA   28
QytetiVendasUdhëtuesData
LezheBESLIDHJADINAMO27.04.2013
BurrelBURRELIILIRIA27.04.2013
PukeTERBUNIPOGRADECI27.04.2013
ElbasanELBASANIADRIATIKU27.04.2013
SarandeBUTRINTIGRAMSHI27.04.2013
VelipojaADAHIMARA27.04.2013
LushnjeLUSHNJANAFTETARI27.04.2013
TiranëPARTIZANIKAMZA27.04.2013
JAVA   29
QytetiVendasUdhëtuesData
TiranëPARTIZANIBESLIDHJA04.05.2013
KamezKAMZALUSHNJA04.05.2013
KucoveNAFTETARIADA04.05.2013
HimareHIMARABUTRINTI04.05.2013
GramshGRAMSHIELBASANI04.05.2013
MamurrasADRIATIKUTERBUNI04.05.2013
PogradecPOGRADECIBURRELI04.05.2013
Fushë KrujëILIRIADINAMO04.05.2013
JAVA   30
QytetiVendasUdhëtuesData
LezheBESLIDHJAILIRIA11.05.2013
TiraneDINAMOPOGRADECI11.05.2013
BurrelBURRELIADRIATIKU11.05.2013
PukeTERBUNIGRAMSHI11.05.2013
ElbasanELBASANIHIMARA11.05.2013
SarandeBUTRINTINAFTETARI11.05.2013
VelipojaADAKAMZA11.05.2013
LushnjeLUSHNJAPARTIZANI11.05.2013

 

Leave a Comment