Haga liron përkohësisht Haradinajn

3 kushtet: Moslargim nga Kosova, asnjë deklaratë publike dhe paraqitje te EULEX

Leave a Comment

%d bloggers like this: