Gjërat më të bukura duhet të luftosh për t’i pasur… dhe kur i ke, duhet të luftosh per t’i mbajtur..!

Gjërat më të bukura duhet të luftosh për t’i pasur… dhe kur i ke, duhet të luftosh per t’i mbajtur..

Leave a Comment

%d bloggers like this: