Fytyrën e njerëzve e sheh në dritë, ndërsa karakterin në errësirë!

Fytyrën e njerëzve e sheh në dritë, ndërsa karakterin në errësirë!

Leave a Comment

%d bloggers like this: