Fitnetja, Kryeplaka që theu tabutë

Drejton prej vitesh fshatin e thellë të Dukagjinit

Leave a Comment

%d bloggers like this: