”..Femra duhet ta ruajë trupin si pasurinë … në qoftë se dëshiron që mashkulli të ndihet si gjurmues i arit..”

”..Femra duhet ta ruajë trupin si pasurinë … në qoftë se dëshiron që mashkulli të ndihet si gjurmues i arit..”

Leave a Comment

%d bloggers like this: