Edukata është ajo që mbetet, pasi njeriu ka harruar çka mësuar në shkollë…

Leave a Comment

%d bloggers like this: