Drejtësia me dy standarde

KLD të mos heshtë përballë absurdit të gjykatësve

Leave a Comment

%d bloggers like this: