Dëmohet ujësjellësi i Burrelit

30 mijë banorë rrezikojnë të mbesin pa ujë të pijshëm

Leave a Comment

%d bloggers like this: