"BP", marrëveshje me kolosin rus "Rosneft"

Dell: Qeveri me duar të pastra

Leave a Comment

%d bloggers like this: