Bien të ardhurat në buxhet

Në 11 muaj, 55 milion dollarë më pak se planifikimi

Leave a Comment

%d bloggers like this: