Basaleta, Ushtari dhe komandanti

Një ushtar humb gishtin dhe fillon të bërtasë. Komandanti i tij gjendet afër dhe i thotë: Duhet të vijë turp, vetëm një gisht ke humbur dhe po bërtet aq shumë. A e sheh atë ushtarin e ka humbur kokën dhe nuk bërtet!.

Leave a Comment

%d bloggers like this: