Asnjë rrugë nuk është e gjatë, nëse në fund të saj të pret diçka e dashur.

Asnjë rrugë nuk është e gjatë, nëse në fund të saj të pret diçka e dashur.

Leave a Comment

%d bloggers like this: