Rezultati i Censusit 2011 Instat publikon rezultatet

-Bazuar në të dhënat paraprake të censusit të Popullsisë dhe Banesave 2011, rezulton se popullsia e Shqipërisë është 2,831,741 banorë. Ndërkohë që numri i popullsisë nga censusi i vitit 2001 ishte 3,069,275. Vihet re se numri ...